Ammattipätevyyden VERKKOKURSSIT

Ei enää koulunpenkillä istumista, vaan ammattikuljettajat voivat suorittaa jatkossa ammattipätevyyden uudistamisen myös verkossa, paikasta riippumatta

Hinta verkkokurssile on vain 59€kpl + alv +Traficom 11€!

Miten toimia?

Valitse haluamasi kurssi sivulla https://kuljettajaopetus.fi/ttdrivers ja siirry ilmoittautumaan haluamallesi kurssille.

Saat tunnukset Webautossa suoritettaviin verkko-opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Kirjaudu tunnuksillasi Webautoon.

Tarkemmat ohjeet sivun alalaidassa.

 

Perustason ammattipätevyyskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä jo vuodesta 2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viiden vuoden välein. Traficom hyväksyi verkko-opetuksen kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksessa 4.2.2019 alkaen. Myös kuljettajien, jotka ovat suorittaneet perustason koulutuksen, tulee uusia ammattipätevyytensä viiden vuoden välein. Nämä ns. direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 5-vuotisjakson aikana, joko osissa, tai tiiviimmässä tahdissa, vaikka perättäisinä päivinä.

Helpotusta kuljettajan arkeen ja ammattitaidon ylläpitoon

Suomen ammattipätevyyskoulutus auttaa säästämään kilometrejä, ja vapaa-aikaa, tarjoamalla Traficomin hyväksymiä verkkokoulutuksia. Jatkokoulutuksia ei tarvitse enää suorittaa luokkahuoneessa istuen, vaan kuljettajat voivat suorittaa vaadittavat jatkokoulutukset helposti verkkokoulutuksena, missä vain ja lähes milloin vain. Suoritukseen tarvitsee vain tietokoneen, tabletin tai nykyaikaisen mobiililaitteen nettiyhteydellä. Koulutuspäivä voi olla kestoltaan 7 tuntia tai, mikäli ei kerralla ehdi irrottautua niin pitkäksi aikaa, voi koulutuksensa jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle (2x 3,5 tuntia).

Koulutukseen voi osallistua vaikka auton ohjaamosta taukopaikalla tai kotisohvalta, itselle sopivana hetkenä. Koulutuksen voi aloittaa aina koulutusvalvomon ollessa auki, sillä opetuksella on oltava koko ajan valvoja, ja koulutettavilla oltava mahdollisuus saada tukea reaaliaikaisesti koko koulutuksen ajan. Verkko-opetus sisältää oppimisen varmistavia tehtäviä, joista saa myös palautteen.

Kuljettajakoulutus digitalisoituu verkko-opetuksen avulla monipuolisemmin erilaisia tarpeita ja oppimismalleja palvelevaksi

Annettavan verkko-opetuksen tulee täyttää direktiivien ja valtioneuvoston asetusten koulutukselle asettamat vaatimukset, ja opetuksessa käytetään hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Valittavana on viisi koulutusohjelmaa, joista jokainen on kokonaiskestoltaan 7 tuntia. Jatkokoulutuksessa vähintään 7 tuntia tulee olla opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Ennakoivan ajon -koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan, ja liikennekäyttäytymiseen, sekä antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin.

Inhimilliset tekijät ja hätätilanteet -koulutuksessa perehdytään inhimillisten tekijöiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on opettaa kuljettajia ymmärtämään ihmisen tekemiä virheitä, niiden ehkäisyä, sekä miten toimina onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita.

Logistiikan turvallisuus -koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, kuten esim. paloturvallisuuden perusasiat, sekä ryöstötilanteet ja niiden ennaltaehkäisy.

Turvallinen toiminta ja työympäristö -koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa, esimerkiksi työergonomian keinoin.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne -koulutuksessa tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä asenteen ja toiminnan merkityksestä kuljetysyrityksen talouteen. Koulutuksessa käsitellään myös ajovastusten ja joutokäynnin sekä ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutusta kulutukseen. Yhtenä osa-alueena on myös uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa. 

 

Milloin ammattipätevyyden 5-vuotisjakso päättyy?

Jos esimerkiksi kuljettaja on saanut kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden ennen 10.9.2009, on jatkokoulutuspäivät oltava oltu suoritettuna 10.9.2014 mennessä. Perustason ammattipätevyyden suorittaneiden on suoritettava jatkokoulutukset ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta. Jos kuljettaja ei ole muistanut ylläpitää ammattipätevyyttä jatkokoulutuksilla, saa ammattipätevyyden kuitenkin uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen viideksi päiväksi. Mikäli sinulla on ammattipätevyys sekä linja-auton että kuorma-auton ajo-oikeusluokkiin, voit ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.

Miten toimia?

Valitse haluamasi kurssi sivulla https://kuljettajaopetus.fi/ttdrivers ja siirry ilmoittautumaan haluamallesi kurssille.

Saat tunnukset Webautossa suoritettaviin verkko-opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Kirjaudu tunnuksillasi Webautoon.

Käytössä on vahva tunnistautuminen, jotta koulutuksessa voidaan todentaa olevan oikea henkilö. Verkko-opetuksen määrä ja aihe tulee olla jokaisen koulutettavan osalta todennetusti näytettävissä jälkikäteen. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja aloita koulutus.

Koulutusvalvomo on avoinna ma-to kello 14.00-22.00. Jos suoritat koko päivän koulutuksen kerralla maanan ja torstain välisenä aikana, on koulutus aloitettava kello 15 mennessä, jotta saat suoritettua koko 7h moduulin kerralla. Voit myös jakaa koulutuksen kahdelle peräkkäiselle päivälle, 3,5h osiin. Valvomo on avoinna myös pe-la kello 8.00-16.00. Tällöin aloitusaika koko päivän mittaiselle kurssille kello 9 mennessä. Koulutus tulee suorittaa loppuun valvomon aukioloaikana.

Olemme avanneet myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksen verkkokoulutuksille oman HelpDesk numeron. Ammattipätevyyden HelpDesk palvelee Valvomon aukioloaikoina verkkokoulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. HelpDeskin numero on 020 735 2095.

Verkko-opetuksen aikana on koulutusvalvomossa apuna valvoja, jolla on kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun Valtioneuvoston asetuksen edellyttämä opettajan pätevyys, sekä tekninen osaaminen järjestelmän käyttämisestä. Koulutettavalla on oltava aina mahdollisuus reaaliaikaisesti esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua valvojan kanssa joko Chatilla, ääni- tai videoyhteydellä. Myös Liikenne- ja viestintäviraston valvojalla on mahdollisuus päästä seuraamaan koulutusta.

Käy läpi koulutus annettujen ohjeiden mukaan. Koulutuksen aikana on säännöllisesti tehtäviä, joilla varmistetaan osallistujan oppiminen.

Jatkokoulutuskokonaisuuden (35h) suorittamisen jälkeen on haettava joko erillistä ammattipätevyyskorttia tai erityisehtomerkintää (95) ajokorttiin. Molempia haetaan Ajovarman palvelupisteestä 

Tarkista omat ammattipätevyystietosi Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta ennen kuin haet korttia tai merkintää.

Hinta verkkokurssile on vain 59€kpl + alv +Traficom 18€!

Mikäli vielä jokin asia jäi askarruttamaan, niin ole heti yhteydessä meihin.

P. 0405017971

Suomen Ammattipätevyyskoulutus

Tavarakatu 1a 2.krs

20250 Turku

Y-tunnus 2109706-7

 Huipputarjous!

c-ajokorttiopetus + 140h perustason ammattipätevyyskoulutus yht. 3150€

  

 

www.suomenammattipatevyyskoulutus.fi

Puh. 040 501 7971

suomen.ammattipatevyyskoulutus@gmail.com

>> Yhteystiedot, yhteydenotto -lomake

Copyright 2017-2019 © Suomen Ammattipätevyyskoulutus / Transtop Oy